Pogoji poslovanja

 

Spletni portal www.akusticno.si upravlja družba
Kobal Production d.o.o., v nadaljevanju prodajalec
Štanjel 55,
SI-6222 Štanjel,
Slovenija, EU
DŠ: SI60153784
MŠ: 8901660000

Podjetje Kobal Production d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kopru: številka registrskega vpisa 2021/23874.

 

Občutljivi podatki se prenašajo po varni SSL povezavi, ki omogoča varno in brezskrbno spletno nakupovanje.

 

Plačila s kreditnimi karticami se izvajajo preko sistema Stripe.

 

Vsak kupec lahko ima uporabniško ime in geslo za opravljanje spletnih nakupov. Uporabniško ime je naslov elektronske pošte, na katerega prejme tudi potrdilo o prijavi in vseh uspešno opravljenih nakupih. Pri registraciji novega uporabniškega imena si uporabnik sam kreira geslo in izpolni zahtevane podatke v uporabniškem profilu.

 

Pridobljene podatke prodjalec uporablja izključno za osebne potrebe. Več v Izjavi o varovanju osebnih podatkov.

 

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Splošni pogoji poslovanja so na vpogled tudi na naslovu prodajalca v tiskani obliki in z označenim datumom spremembe. Prodajalec si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni, v medsebojnem razmerju pa veljajo tisti splošni pogoji poslovanja, ki so veljali v trenutku nakupa. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

 

DOSTOPNOST INFORMACIJ PRED SKLENITVIJO POGODBE 

 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu še predno ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje podatke:

 

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 • plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno,
 • stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife,

 

PLAČILNA SREDSTVA 

 

Celoten nabor plačilnih sredstvev prodajalca obsega :

 

 • Kreditne in plačilne kartice (Eurocard/Mastercard, Dines, Visa, Visa-Electron, Activa (pametna kartica), Activa Maestro (pametna kartica), Activa Mastercard (pametna kartica) – pri pametnih karticah potrebujete čitalec za spletne nakupe, ki jih izdaja banka)
 • S plačilnim nalogom UPN – neposredna bančna transakcija (plačilni nalog morate poravnati v roku 24 ur od potrditve naročila)

 

OPOZORILO: Pri plačevanju s kreditnimi/plačilnimi kartica se plačevanje izvaja na bančni spletni strani! Vse pogoje plačevanja in varnostne protokole določa in vrši banka.

 

Plačilna sredstva in načini dostave so določena in navedena v postopku nakupa.

 

NAKUP VSTOPNIC – VNOS CVC KODE 

 

Ob nakupu s kreditnimi karticami in plačilnimi karticami je obvezen vnos CVC kode plačilne kartice. Koda je zadnja 3- ali 4-mestna številka na hrbtni strani bančne kartice v vnosnem polju za podpis.

 

VSTOPNICA

 

Vstopnica se hrani v spletni obliki. Po potrditvi plačila prejmete na email vstopnico, ki vsebuje QR kodo. QR koda nosi vse potrebne podatke, ki jih potrebujemo na vhodu na prizorišča.

 

VAROVANJE VSTOPNIC 

 

Vstopnice se ne smejo zlorabljati, kopirati ali spreminjati. Potrdila o nakupu se ne smejo kopirati ali posredovati naprej. Z uporabo avtorizirane vstopnice uporabnik sprejme splošne pogoje organizatorja prireditve in pravila ustanove, kjer se prireditev odvija.

Vsaka zloraba vstopnic je kaznovana z odvzemom vstopnice na dogodkih. Kot zloraba se pojmuje vsako nedovoljeno koriščenje ugodnosti, ki jih dotična vstopnica ponuja, kot je na primer koriščenje ugodnosti z lastno vstopnico za drugega obiskovalca.

 

NAPAKE MED NAKUPOM 

 

V primeru, da brskalnik posreduje obvestilo o napaki med nakupom, ali se ob nakupu pojavijo druge očitne težave, kupec pred ponovnim poskusom najprej preveri stanje nakupov in obvestila na emailu. Če potrdilo za želeno prireditev ni zabeleženo, transakcija ni bila opravljena! Prodajalec ne nosi odgovornosti za posledice, ki nastanejo zaradi neupoštevanja klavzule o preverjanju uspešnosti.

 

PRITOŽBENI POSTOPEK 

 

Pritožbo oddate v pisni obliki na elektronski naslov info@kobalproduction.com ali z priporočenim pismom na naslov prodajalca. V pritožbi prosimo navedite vaše kontaktne informacije in natančen opis pritožbe.

 

Reklamacije rešujeta kupec vstopnic in prodajalec, kot posrednik pri prodaji vstopnic v sodelovanju z organizatorjem prireditve, in sicer v reklamacijskem roku, ki je osem (8) dni od prejema pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je prodajalec, kot posrednik pri prodaji vstopnic dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

 

REKLAMACIJE VSTOPNIC 

 

V skladu z 12. točko 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku. Glede na navedeno zakonsko izjemo, v skladu s katero potrošnik nima pravice do odstopa od nakupa vstopnic, so vsa naročila vstopnic obvezujoča, ne glede na način naročila (po telefonu, faxu, elektronski pošti, prodajnih mest ali preko spleta). Vstopnic za vse prireditve v Sloveniji in tujini, ki so bile kupljene preko spletne portala prodajalca ali njegovih pooblaščeni prodajnih mest ni mogoče vrniti in zanje zahtevati vračila denarja. V primeru odpovedi prireditve ali spremembe datuma prireditve je za urejanje nastale situacije in vračilo denarja v vseh primerih odgovoren organizator prireditve. Ob nastanku navedenih okoliščin bo prodajalec kupce vstopnic v najkrajšem možnem času obvestil o kontaktnih podatkih organizatorja in možnostih vračila denarja. Z vračilom kupnine vstopnice postanejo neveljavne ne glede na obliko v kateri se nahajajo.

 

Minimalne ali upravičene spremembe v zasedbi ali izvedbi programa so pridržana pravica organizatorja. V primeru odpovedi, spremembe datuma prireditve ali spremembe v zasedbi ali programu, dodatni stroški, ki jih utegnete imeti (npr. stroški potovanja, hotel, stroški prodajnega mesta, stroški dostave), ne bodo povrnjeni.

 

V primeru izgubljenih ali ukradenih vstopnic kupec ni upravičen do povračila stroškov, zamenjav ali nadomestnih vstopnic. Izgubo, krajo ali uničenje vstopnice čimprej sporočite prodajalcu.

 

Dolžnost kupca je preveriti veljavnost datuma, časa in lokacije prireditve, za katero je vstopnico kupil. Ob prejemu vstopnice je kupec dolžan vstopnico takoj preveriti in morebitne napake na izpisu vstopnice (kot na primer napačen izpis dogodka, datuma, časa in lokacije prireditve in napačna navedba izbranega sedeža) nemudoma oziroma v 8 dneh od dneva, ko je bila napaka vstopnice odkrita, to sporočiti prodajalcu.

 

NAKUP VSTOPNIC PREK SPLETA JE DOKONČEN 

 

Pred klikom na Plačilo je kupec dolžan skrbno preveriti vse podatke o nakupu (datum in znesek nakupa, prireditelj, naziv predstave, število sedežev itd.). Po nakupu vstopnic, ki je pri spletnem nakupu izvedena naposredno po kliku na plačilo, spremembe ali odstop od nakupa niso več mogoči.

 

DRUGO 

 

Rok veljavnosti ponudbe določa prodajalec, ravno tako cene, ki veljajo do preklica.

 

UPORABA PIŠKOTKOV 

 

Ko prvič obiščete spletno mesto, se v vaš računalnik shrani piškotek (če je brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema), če ste spletno mesto že obiskali, pa spletni strežnik, prebere piškotek, shranjen v vašem računalniku. Eden od namenov uporabe piškotkov je zbiranje statistike o obiskanosti spletnega mesta, opisane zgoraj. Piškotki se ne morejo uporabiti za pogon programov ali za prenos virusov na vaš računalnik.

 

Piškotke uporabljamo tudi za zbiranje podatkov o tem, katere povezave stranke kliknejo. Te podatke uporabljamo za ugotavljanje, ali strankam res pošiljamo informacije, ki jih želijo brati. Zbiramo jih v združeni obliki in jih ne povezujemo z vašimi osebnimi podatki.

 

Prodajalec zbira naslednje podatke o uporabniku:

 

 • IP naslov, različica brskalnika (user agent), čas, naslov obiskane strani (URL), stran iz katere je uporabnik prišel na obiskano stran (referrer) — če je ta podatek posredovan (Podatki se ob uporabnikovem dejanju zapišejo v dnevnik tega dne.);
 • naslov elektronske pošte, ki je potreben za registracijo (Podatki se hranijo trajno. Uporabnik lahko prej navedene podatke pobriše. V tem primeru se uporabnikov račun trajno in nepovratno deaktivira. Deaktivacija uporabnikovega računa pomeni, da z njim na portalu prodajalca ni več mogoče sodelovati.);
 • podatke, ki jih uporabnik posreduje v svoj profil;
 • podatke o ogledih dogodkov za zagotavljanje delovanja funkcionalnosti označevanja prebrane vsebine, oznaka tema, enolična oznaka uporabnika, čas ogleda (Podatki se hranijo do največ enega leta od dogodka. Periodično se brišejo vsi podatki o ogledi tem razen zadnjega.)

 

Prodajalec dodeli uporabniku ob začetku seje piškotek (session cookie) za prilagoditev uporabniške izkušnje (Podatki se hranijo dokler uporabnik ne zapre brskalnika.).

 

Prodajalec dodeli uporabniku ob samodejni prijavi trajen piškotek (persistent cookie) za njegovo enolično identifikacijo (Podatki se hranijo trajno, oz. dokler uporabnik ne zbriše piškotov iz brskalnika oz. dokler ne izklopi samodejne prijave v svojem profilu.).

 

Prodajalec za uporabnike, ki uporabljajo storitev prijave s pomočjo tretjih oseb, v povezavi z računom hrani enolični identifikator posredovan s strani teh ponudnikov (podatki se hranijo trajno, oz. dokler uporabnik ne zbriše povezave v svojem profilu oz. ne onemogoči povezave na straneh tretjih oseb).

 

Prodajalec za vodenje statistike o obiskanosti spletne strani uporablja Google Analytics (podatki se hranijo trajno).

 

Prodajalec bo zagotovilo vse razumne ukrepe, da podatki, ki jih uporabnik ni objavil, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti.

 

Podatki iz prejšnjega odstavka, bodo razkriti samo, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za:

 

 • postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi;
 • nujno potrebno za zaščito in obrambo pravic ali lastnine prodajalca

 

ODGOVORNOST 

 

Informacije objavljene na spletni strani prodajalca, so izključno informativne narave. Prodajalec, kot posrednik pri prodaji, ne prevzema nobene odgovornosti, da so te informacije popolne, vsebinsko pravilne in ažurne. Fotografije, multimedijske vsebine, dokumenti in opisi ne zagotavljajo lastnosti dogodkov.

 

Zadnja sprememba: 10. 10. 2022